ترکیه و ایران مهمترین کشورهای منطقه از نظر تاریخ، ژئوپولیتیک، جمعیت و هویت فرهنگی هستند. هر دو کشور در طول سال ها روابط دوستانه  خوبی مبتنی بر حسن همجواری  داشته اند.

این ویژگی ها به توسعه روابط تجاری بین دو کشور کمک کرده است. همچنین مسائل واردات و صادرات بین دو کشور به طور قابل توجهی توسعه یافته است. دارته گلوب، که در معادن (سنگ های طبیعی)، محصولات پتروشیمی ومواد پلاستیکی،  کربن، مبلمان و بسیاری از محصولات دیگر بین دو کشور مشارکت داشته است، نقش مهمی در توسعه تجارت بین دو کشور ایفا کرده است. به همین ترتیب، ما به شرکت های ترکیه اجازه می دهیم که از طریق دفتر اصلی ما در استانبول، قراردادهای تجاری جدی با ایران را به طور ساده تر امضا نمایند.

ارتباط مستقیم