شما میتوانید رزومه خود را به ایمیل  info@darteglobe.com ارسال نمایید.

 

 

منابع انسانی

 • ارزشمندترین دارایی ما همکاران ما هستند که گروه کاری ما را تشکیل میدهند:
 • پذیرش اصل اعتماد و صداقت
 • داشتن اعتماد به نفس
 • پویایی
 • داشتن روحیه کار گروهی و مسئولیت پذیری
 • آینده نگری
 • تمرکز بر رضایت مشتری


 

سیاستهای منابع انسانی

 • ما نیروی انسانی مان را به حفظ انگیزه و تعهد سازمانی تشویق میکنیم
 • ما زمینه آموزش مستمر و توسعه منابع انسانی را فراهم میکنیم
 • ما برای پشتیبانی منابع انسانی و سازمانی برنامه ریزی میکنیم
 • ما به افراد اجازه ارتقاء سوابق حرفه ای خود در راستای نیازهای سازمان را میدهیم
 • ما با توجه به شرایط و نیازها اشتغال ایجاد میکنیم
 • ما فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی را تشویق میکنیم

ارتباط مستقیم